เหรียญปิดตาพังพระกาฬ รุ่นแรก เนื้อเงิน ปี2530 มหาอุตม์คงกะพันชาตรี ยากพบยาก

เหรียญปิดตาพังพระกาฬ รุ่นแรก ปี 2530 เนื้อเงิน สุดยอดแห่งเหรียญสายจตุคาม

ประวัติและความเป็นมา

“เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ รุ่นแรก เนื้อนเงิน สร้างปี ๒๕๓๐”

เหรียญปิดตาพังพระกาฬ รุ่นแรก ปี 2530 เนื้อเงิน สุดยอดแห่งเหรียญสายจตุคาม
เหรียญปิดตาพังพระกาฬ รุ่นแรก ปี 2530 เนื้อเงิน สุดยอดแห่งเหรียญสายจตุคาม

เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ รุ่นแรก เนื้อเงิน สร้างปี๒๕๓๐

เหรียญปิดตาพังพระกาฬ รุ่นแรก ปี 2530 เนื้อเงิน สุดยอดแห่งเหรียญสายจตุคาม
เหรียญปิดตาพังพระกาฬ รุ่นแรก ปี 2530 เนื้อเงิน สุดยอดแห่งเหรียญสายจตุคาม

“เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ รุ่น ๑ สร้างขึ้นใน พ.ศ.๒๕๓๐ หรือว่าใน พ.ศ.๒๕๓๒ กันแน่ เป็นข้อถกเถียงในวงการพระเครื่องอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนนำไปเขียนเผยแพร่ในนิตยสารพระเครื่องว่า “เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ รุ่น ๑ สร้างขึ้นใน พ.ศ.๒๕๓๒”

โดยไม่ทราบว่ากรมตำรวจมีคำสั่งแต่งตั้งให้พันตำรวจเอก (พิเศษ) สรรเพชญ ธรรมาธิกุล ไปดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการกองปราบปราม (สามยอด) กองบัญชาการสอบสวนกลาง กรุงเทพมหานคร มาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๑ แล้ว ในต่อมาถึง พ.ศ.๒๕๓๓ พล.ต.ท.สรรเพชญ ธรรมาธิกุล ได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธร เขต ๙ จ.นครสวรรค์ จนกระทั่งถึง พ.ศ.๒๕๔๔ จึงย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บังคับการเขต ๘ จ.นครศรีธรรมราช หลักฐานการแต่งตั้งโยกย้ายของทางราชการเป็นพยานเอกสารยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ รุ่น ๑ สร้างขึ้นใน พ.ศ.๒๕๓๐ ในขณะที่ พล.ต.ท.สรรเพชญ ธรรมาธิกุล ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างแน่นอน

พล.ต.ท.สรรเพชญ ผู้สร้างหลักเมืองนครศรีธรรมราช และประธานในการจัดสร้างเทวาลัยจตุคามรามเทพองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ริมฝั่งแม่น้ำกุยบุรี ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นผู้จัดสร้างเหรียญพระปิดตาพังพระกาฬรุ่น ๑ พ.ศ.๒๕๓๐ อธิบายไว้ใน “เฟซบุ๊ก เทวาลัยจตุคามรามเทพ” ไว้ว่า

เหรียญปิดตาพังพระกาฬ รุ่นแรก ปี 2530 เนื้อเงิน สุดยอดแห่งเหรียญสายจตุคาม
เหรียญปิดตาพังพระกาฬ รุ่นแรก ปี 2530 เนื้อเงิน สุดยอดแห่งเหรียญสายจตุคาม
เหรียญปิดตาพังพระกาฬ รุ่นแรก ปี 2530 เนื้อเงิน สุดยอดแห่งเหรียญสายจตุคาม

“ขอตอบอย่างรวบรัดตรงไปตรงมายืนยันว่า “เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ รุ่น ๑” สร้างขึ้นตามที่ “องค์จตุคามรามเทพ” กำชับไว้ว่า ขอให้เสร็จในเดือน ๗ ซึ่งเป็นเดือนทางจันทรคติ ตรงกับเดือนทางสุริยคติ คือ ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน-๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๐ มีหลักฐานเอกสารยืนยันอย่างแน่นอนว่าสร้างขึ้นในต้นปี ๒๕๓๐”

ประวัติการสร้าง “เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ รุ่น ๑” มีอยู่ในหนังสือจตุคามรามเทพ เล่มปกสีฟ้า และสีดำ ซึ่งมีบทความของ พล.ต.ท.สรรเพชญ ธรรมาธิกุล บอกเล่าถึงประวัติไว้ว่า “พระปิดตาพังพระกาฬ” รูปลักษณะเหรียญพระปิดตาพังพระกาฬรุ่น ๑ พ.ศ.๒๕๓๐ ใช้รูปพระปิดตาพังพระกาฬองค์ที่นายกำจร สถิรกุล มอบให้เป็นแม่แบบในการออกแบบเหรียญพังพระกาฬที่องค์จตุคามรามเทพต้องการให้สร้างขึ้นโดยดัดแปลงรูปงูที่อยู่ข้างหลังให้มาอยู่ข้างองค์ทั้งสองข้างเพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบดั้งเดิม

เหรียญปิดตาพังพระกาฬ รุ่นแรก ปี 2530 เนื้อเงิน สุดยอดแห่งเหรียญสายจตุคาม
เหรียญปิดตาพังพระกาฬ รุ่นแรก ปี 2530 เนื้อเงิน สุดยอดแห่งเหรียญสายจตุคาม
เหรียญปิดตาพังพระกาฬ รุ่นแรก ปี 2530 เนื้อเงิน สุดยอดแห่งเหรียญสายจตุคาม
 ด้านหลังนำเอาดวงตราพระราหูซึ่งเปรียบดังโครงสร้างของจักรวาลบรรจุลงในรูปวงกลมโดยมีรูปดวงชะตาเมืองนครศรีธรรมราชใหม่สถิตอยู่ตรงกลาง เหรียญปิดตาพังพระกาฬ พ.ศ.๒๕๓๐ ทำเป็นรูปวงกลมขนาดเท่าเหรียญ ๑ บาท มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตรครึ่ง
     ในการสร้าง นายศิริชัย บูลกุล เป็นผู้ออกทุนทั้งหมดอุทิศให้องค์จตุคามรามเทพเพื่อสมทบทุนในการสร้างศาลหลักเมือง องค์จตุคามรามเทพจึงได้แบ่งเหรียญพระปิดตาพังพระกาฬจำนวนหนึ่งมอบคืนไปให้คุณศิริชัย มอบให้ พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช จำนวน ๒,๐๐๐ เหรียญ และเหรียญพังพระกาฬเนื้อทองคำ ๑ เหรียญ ทั้งนี้ พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ ราชเดช นำเหรียญพระปิดตาพังพระกาฬเนื้อนวโลหะจำนวน ๒,๐๐๐ เหรียญ ไปมอบให้วัดเขาอ้อ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เพื่อเป็นทุนสำหรับบูรณะวัด
เหรียญปิดตาพังพระกาฬ รุ่นแรก ปี 2530 เนื้อเงิน สุดยอดแห่งเหรียญสายจตุคาม

ประวัติการสร้าง

“เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ รุ่น ๑

“เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ รุ่น ๑ สร้างขึ้นใน พ.ศ.๒๕๓๐ หรือ ว่าใน พ.ศ.๒๕๓๒ กันแน่”

เป็นข้อถกเถียงในวงการพระเครื่องอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

พล.ต.ท.สรรเพชญ ธรรมาธิกุล อดีตผู้บัญชาการประจำกรมตำรวจ ผู้สร้างหลักเมืองนครศรีธรรมราช และประธานในการจัดสร้างเทวาลัยจตุคามรามเทพ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ริมฝั่งแม่น้ำกุยบุรี ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นผู้จัดสร้างเหรียญพระปิดตาพังพระกาฬรุ่น ๑ พ.ศ.๒๕๓๐ ได้อธิบายไว้ใน “เฟซบุ๊ค เทวาลัยจตุคามรามเทพ” ไว้ว่า

ยืนยันว่า “เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ รุ่น ๑” สร้างขึ้นตามที่ “องค์จตุคามรามเทพ” กำชับไว้ว่า ขอให้เสร็จในเดือน ๗ ซึ่งเป็นเดือนทางจันทรคติ ตรงกับเดือนทางสุริยคติ คือ ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ถึง วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๐ มีหลักฐานเอกสารยืนยันอย่างแน่นอนว่าสร้างขึ้นในต้นปี พ.ศ.๒๕๓๐

ประวัติการสร้าง “เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ รุ่น ๑” มีอยู่ในหนังสือจตุคามรามเทพ เล่มปกสีฟ้า และสีดำ ซึ่งมีบทความของ พลตำรวจโท สรรเพชญ ธรรมาธิกุล บอกเล่าถึงประวัติการได้ “พระปิดตาพังพระกาฬ ” ซึ่งเป็นของโบราณเก่าแก่มาเป็นต้นแบบอย่างเหลือเชื่อเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุด ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ในยุคนี้ แต่เป็นความจริงเพียบพร้อมไปด้วยพยานหลักฐานในการอ้างอิงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดุจดังเทพประทานให้ คล้ายกับเรื่องราวในตำนานปรัมปรา

เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬรุ่น ๑ พ.ศ.๒๕๓๐ ได้ใช้รูปพระปิดตาพังพระกาฬองค์ที่นายกำจรสถิรกุลมอบให้เป็นแม่แบบในการออกแบบเหรียญพังพระกาฬที่องค์จตุคามรามเทพต้องการให้สร้างขึ้นโดยดัดแปลงรูปงูที่อยู่ข้างหลังให้มาอยู่ข้างองค์ทั้งสองข้างเพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบดั้งเดิม

ด้านหลังนำเอาดวงตราพระราหูซึ่งเปรียบดังโครงสร้างของจักรวาลบรรจุลงในรูปวงกลมโดยมีรูปดวงชะตาเมืองนครศรีธรรมราชใหม่สถิตอยู่ตรงกลาง เหรียญปิดตาพังพระกาฬ พ.ศ.๒๕๓๐ทำเป็นรูปวงกลมขนาดเท่าเหรียญ ๑ บาทไทยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตรครึ่งสร้างเป็นเนื้อโลหะ ๓ อย่างคือ เหรียญปิดตาพังพระกาฬเนื้อทองคำจำนวน ๒๔ องค์ เหรียญปิดตาพังพระกาฬเนื้อเงินจำนวน ๑๒๐ องค์ เหรียญปิดตาพังพระกาฬเนื้อนวโลหะจำนวน ๑๒,๐๐๐ องค์

สำหรับภาพพระองค์ครูฉบับนี้เป็น “เหรียญปิดตาพังพระกาฬเครายาว เนื้อนวะ ผิวพลายเงิน หลังลาย” ที่ขึ้นชื่อว่าหายากสุดๆ ในความครอบครองของ “นายวุฒิดนัย ฐิตะกสิกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือเจ้าของฉายาในวงการพระเครื่องว่า “วุฒิ ทีโอที”

ทั้งนี้ “วุฒิ ทีโอที” ได้เปรียบเทียบให้ฟังว่า การเล่นหุ้น การเล่นทองคำ มีกระแสขึ้นลงเป็นรายวันที่เรามิอาจคาดคะเนใดๆ ได้เลย หุ้นหลายตัวมีการปั่นราคาชนิดที่เรียกว่า แมลงเม่าบินเข้ากองไฟให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง มีการเก็งกำไรที่เกินจริง วันนี้ขายได้กำไร พรุ่งนี้อาจจะขาดทุนไม่เป็นท่า ในขณะที่พระเครื่องโดยเฉพาะพระแท้ที่ขึ้นชื่อว่าสวย “ราคาเพิ่มขึ้นตลอด” ที่สำคัญ คือ “เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว”นอกจากนี้ พระเครื่องยังมีความพิเศษหนึ่งที่หุ้นและทองคำไม่มี คือ พลังและอำนาจของพุทธคุณที่อยู่ในองค์พระ

ในท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ส่งผลให้ราคาพระเครื่องโดยเฉพาะพระเก่าลดลงอย่างน่าตกใจ แต่เป็นเรื่อนที่น่าแปลกและสวนกระแสกอย่างเหลือเชื่อว่า “เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬรุ่นแรก” ราคากลับสวนกระแส และมีการตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อทีมเลสเตอร์ ซิตี้ สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก ราคาจะเพิ่มเป็นอีกเท่าตัว ด้วยเหตุผล คือ นายวิชัย ศรีวัฒน เจ้าของกลุ่มกิจการคิง เพาเวอร์ และประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ เป็นผู้หนึ่งที่ใช้เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬรุ่นแรก

เหรียญปิดตาพังพระกาฬ รุ่นแรก ปี 2530 เนื้อเงิน สุดยอดแห่งเหรียญสายจตุคาม