เหรียญหลวงปู่โต๊ะ พิมพ์หันข้างสร้างโรงเรียน (อนุสรณ์สร้างโรงเรียน) ปี2516

เหรียญปู่โต๊ะ รุ่นหันข้างอนุสรณ์สร้างโรงเรียน ปี2516

ประวัติเหรียญหลวงปู่โต๊ะพิมพ์หันข้างรุ่นอนุสรณ์สร้างโรงเรียน

เหรียญปู่โต๊ะ รุ่นหันข้างอนุสรณ์สร้างโรงเรียน ปี2516 เหรียญปู่โต๊ะ รุ่นหันข้างอนุสรณ์สร้างโรงเรียน ปี2516

เหรียญรูปไข่หันข้าง อนุสรณ์สร้างโรงเรียน ปี2516

เหรียญปู่โต๊ะ รุ่นหันข้างอนุสรณ์สร้างโรงเรียน ปี2516

เมื่อปีพ.ศ. 2516 คณะกรรมการจัดหาทุนสร้างโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรมี พลเอกบุญชัย บำรุงพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ในสมัยนั้น ได้ขอประทานเมตตาอนุญาตจากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ เพื่อขอให้สมณศักดิ์ของท่านเจ้าพระคุณฯ เป็นชื่อโรงเรียนนามว่า “โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร” ตั้งอยู่ที่ ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของทางราชการ ท่านเจ้าคุณฯ ได้ประธานเมตตาอนุญาตให้ตามความประสงค์ของคณะกรรมการ ในการนี้คณะกรรมการได้ขออนุญาตหลวงปู่โต๊ะ เพื่อจัดสร้างพระเครื่องเพื่อหารายได้ในการสร้างโรงเรียนหลวงปู่ได้เมตตาอนุญาตให้ตามที่ขอ

เหรียญปู่โต๊ะ รุ่นหันข้างอนุสรณ์สร้างโรงเรียน ปี2516 เหรียญปู่โต๊ะ รุ่นหันข้างอนุสรณ์สร้างโรงเรียน ปี2516

พระเครื่องที่สร้างมี 3 แบบด้วย

  1. พระสมเด็จ ฐานสิงห์ปางสมาธิศิลปะสุโขทัย เนื้อผง
  2. พระผงรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ หันข้าง
  3. เหรียญหลวงปู่โต๊ะหันข้าง

เหรียญปู่โต๊ะ รุ่นหันข้างอนุสรณ์สร้างโรงเรียน ปี2516 เหรียญปู่โต๊ะ รุ่นหันข้างอนุสรณ์สร้างโรงเรียน ปี2516

ด้านหลังของเหรียญหลวงปู่โต๊ะ เป็นตราชั่ง อันเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่มีราศีเกิดเดือนตุลาคม หลวงปู่โต๊ะได้ทรงเมตตาปลุกเสกเดี่ยวให้ถึง 3 วัน คือ 27-29 มกราคม 2517
เนื้อมวลสารพระชุดนี้ นับว่าวิเศษสุดจะพรรณนาได้ คณะกรรมการได้สรรหามาเป็นเวลานาน เป็นต้นว่า ชนวนพระกริ่งปรมานุชิตฯ, ชนวนพระกริ่งสมเด็จสังฆราช (แพ), ผงอิทธิเจหลวงปู่โต๊ะ, รวมถึงวัตถุอันเป็นมงคลจากพระอาจารย์ดัง ๆ ทั่วประเทศ และที่สำคัญที่สุดคือ กระเบื้องหลังคาพระอุโบสถวัดบวรฯ ซึ่งโอกาสที่จะได้กระเบื้องหลังคาพระอุโบสถวัดบวรฯ นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเป็นพระอุโบสถที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์เป็นทีประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญของชาติ พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ก็ได้ทรงผนวชที่วัดนี้ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าหลายพระองค์ได้ประทับที่วัดนี้ จึงนับว่าเป็นกระเบื้องนี้เป็นของสูงที่มีค่าล้ำเลิศยิ่ง